Vinterlager

Be gjerne om tilbud på "full pakke" som inkluderer konservering, stoffing og polering, og gjerne vårklargjøring.

Lagerleien inkluderer følgende operasjoner:

  • Opptak:  Fra vannet og opp på bil /bilhenger
  • Mottak:  Omlasting til interntransport på tralle
  • Vask:  Steaming under vannlinjen. Svampvask utvendig på alle båter, og innvendig på skjærgårdsjeeper. 
  • Lagring:  Plassering i hall overdekket med plast. Opphold i oppvarmet hall, temperatur min + 5 °C.
  • Uttak:   Løft ut fra hall med truck og plassering på båthenger/kranbil
  • Transport:  Transport fra Åbogen til sjøsettingssted / Transport fra opptakplass til Åbogen. Båteieren er selv ansvarlig for at løse puter og andre løse gjenstander blir fjernet eller forsvarlig sikret før transporten. East Marina tar ikke ansvar for at slike tingkan forsvinne under transport. Gamle/slitte kalesjer som er påmontert under transporten kan revne, og dette faller også utenfor vårt ansvarområde og de påmonteres på eget ansvar.
  • Sjøsetting:  Fra bilhenger og ut i sjøen på egnet rampe

PICT0123 800x600

UtskriftE-post