Betingelser

Utover de beskrivelser som står under hver tjeneste, har vi følgende betingelser:

Fakturering:

Fakturaer gis 10 dagers forfall.  Etter forfall beregnes 1,5 % rente pr mnd. Ved purring påløper purregebyr: kr. 50,00 pr. purring.

½ lagerleie + hele konserveringen faktureres etter mottak, og ½ lagerleie + vårklargjøring i februar.

Øvrige arbeider faktureres fortløpende etter at arbeidene er gjort.

Større arbeider etter betalingsplan, og ofte med at vi fakturerer et a kto.beløp.

Båten blir ikke utlevert før eventuelt mellomværende er gjort opp.

Sikkerhet:

Anlegget på Åbogen er tyverisikret med bevegelsesensorer med varsling via mobiltelefonsystemet. Vi har også sikret området med bom, slik at det blir vanskelig å komme til bygningene med bil/lastebil.

Allikevel er den enkelte båteier ansvarlig for forsikring av sin båt i lagerperioden mht brann og tyveri.  Vi er forsikret mot skader som måtte oppstå under transport, og ved håndtering av båtene på eget område.

UtskriftE-post