Konseptet

Konseptet - ”Båthotellet”

Vårt konsept består i å kunne tilby en pakkeløsning for båteiere som ønsker å ha et minst mulig arbeidsomt forhold til båtlivets gleder.  Vi tar i mot båter til og med ca. 30 fot, litt avhengig av båttype og vekt.  Båter over 26 fot må fraktes med kranbil med ekstern sjåfør, og det vil da påløpe et frakt-tillegg.

Båten hentes av oss om høsten, og ved å levere nøkkelen til oss overtar vi ansvaret for trygg og varm lagring innendørs.  Under lagringen utfører vi de arbeider som dere finner nødvendig.  Under konserveringen lager vi en konserveringsrapport etter at vi har gjennomgått punkter ved motor, skrog og det elektriske systemet. Denne rapporten sendes de båteierene som ønsker det.  Ut i fra denne rapporten avtales de arbeider som ønskes, og vi oppgir priser på arbeider i den grad det er mulig.

Den obligatoriske delen av vinterlagringen er leie og vinterkonservering av motoren.  Vi anbefaler at det bestilles vårklargjøring i tillegg.

Vi vektlegger spesielt:

- Punktlighet med hensyn til henting og levering av båten

- Forutsigbare kostnader for kunden med avtalte priser

- Underretning om feil og forslag til utbedringer

- Enighet og klare avtaler på omfang/priser på ekstra arbeider eller skriftelig avtale

De som vet om høsten at de ønsker båten levert til en bestemt tid om våren, må si i fra om dette om høsten.  Vi forsøker da å plassere den slik at uttak er mulig til avtalt tid. De som ikke har bestilt leveringstidspunkt om høsten,  må bestille levering 2-3 uker før ønsket leveringsdato om våren.

Alle vanntanker/septiktanker må være tømt før båten leveres til lagring hos oss, mens puter og annet utstyr kan ligge i båten under lagringen.

Hele konseptet kan sammenlignes med at båten settes inn på hotell om høsten for at båteieren skal slippe å bekymre seg for den gjennom vinteren. For deretter å få båten tilbake til avtalt tid på våren, ren, nypolert, nystoffet og med alle ønskede arbeider utført.

UtskriftE-post