Konservering

Konservering/vinterservice – kontrollskjema fylles ut  og sendes båteieren etter anmodning. Vi sender hver båteier en mail med prisoverslag med opplysninger om feil/forslag til utbedringer.  Vi sjekker skrog for skader, går over kalesjer og teak.

Kjølesystem

Gjennomskylling av kjølesystem med ferskvann til motor oppnår driftstemperatur. Deretter kjøres motor 30 min med vann og frostveske. Dette for å fjerne/hindre avleiringer og korrosjon. Impeller (sjøvannspumpe) kontrolleres/byttes iht fabrikantens anvisninger.

Motor

Kontroll av oljetrykk, lading og lekkasjer. Sinkanoder, tennplugger og tenningsdeler skiftes/kontrolleres. Olje og filtre byttes. Motoren sprayes med CRC konserveringsolje.

Drev/undervannshus

Propell og aksling kontrolleres for skader og kast/ubalanse. Oljen byttes. Vann i drevet og lekkasjer rapporteres.

Drivstoffsystem

Tank, slanger og rør kontrolleres, og filtre byttes. Vann og fremmedlegemer i drivstoff rapporteres. Vi sjekker om kontrollsystemet, smøring, det elektriske og batterier er ok.

Sinkanoder

Sinkanoder på motor, drev/aksel, undervannshus og skrog kontrolleres, i tillegg til sinkanoder i kjølesystemet og utvendig.

Kontrollsystemer

Gass, gir og styring kontrolleres.

Smøring

Smøring ved alle smørenipler og vaieroverføringer/bevegelige deler i forbindelse med motor og styring, med vannfast fett. Funksjonskontroll.

Elektrisk anlegg

Tilgjengelig elektriske koblingspunkter/komponenter sprayes med fuktfordriver / konserveringsspray (CRC). Funksjonskontroll.

Batteriservice

Batterier lades og etterses gjennom vinteren.  Dårlige batterier rapporteres.

Deler, som olje/filtre/sinker faktureres i tillegg.

pict0109 800x600

UtskriftE-post